پرش به محتواي اصلي

آگهی ها

برو به جستجو
پورتال گروه خودروسازی سایپا
شرکت های گروه
نمایندگی ها
آموزش
سایر ذینفعان
محصولات
فروش
اخبار
لينكهاي مهم
ارتباط با ما
جستجو
  
پورتال گروه خودروسازی سایپا > آگهی ها > مناقصه ها و مزایده ها  

مناقصه ها و مزایده ها

Modify settings and columns
  
نمايش: 
ترتيب براساس ضميمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
Attachmentمناقصه کالا و تجهیزات27
مناقصه محدود خريد كلاينتاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).جديد
سايپامديريت خريد داخلي - اداره خريدهاي غيرتوليدي08/11/1393 03:07 ب.ظ14/11/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه کالا و تجهیزات26
مناقصه محدود خريد سويئچاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).جديد
سايپامديريت خريد داخلي - اداره خريدهاي غيرتوليدي08/11/1393 03:03 ب.ظ14/11/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه کالا و تجهیزات25
مناقصه محدود خريد ليفتراكاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).جديد
سايپا - مديريت خريد داخلياداره خريدهاي غيرتوليدي07/11/1393 06:15 ب.ظ19/11/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
مزایدهمزايده مرحله 57
مزايده خودرواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
شركت سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا04/11/1393 10:59 ق.ظ11/11/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان931013
مناقصه عمومي - خريد خدمات حمل و نقل افراد از طريق خودروهاي تاكسياستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 13/10/1393 10:33 ق.ظ30/10/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده56
اعلام برندگاناستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامزايده26/09/1393 04:24 ب.ظ04/10/1393عمومعقد قرارداد انجام کار
مزایدهمرحله 56
مزايده خودرواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني 16/09/1393 11:32 ق.ظ20/09/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930912
مناقصه عمومي تامين مصالح و اجرايي عمليات خط انتقال........استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودرو سازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 12/09/1393 02:47 ب.ظ25/09/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930728
مناقصه عمومي اجراي عمليات ساختماني دستمزدي (بدون مصالح)استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد28/07/1393 03:34 ب.ظ18/08/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930723
مناقصه عمومي - خريد شير استريليزه خوراكي استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 23/07/1393 10:01 ق.ظ06/08/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930817
مناقصه عمومي - ماشين كاري برخي قطعات شركت سايپااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 22/07/1393 10:29 ق.ظ27/08/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930714
مناقصه عمومي - سرويس و نگهداري تجهيزات سخت افزارياستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد14/07/1393 11:22 ق.ظ04/08/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایدهمرحله 55
مزايده خودرواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا18/06/1393 05:40 ب.ظ24/06/1393عموماعلام به برندگان
Attachmentمناقصه پیمان930616-1
مناقصه عمومي اجراي عمليات اياب و ذهاب پرسنل شركت سايپا در مسيرهاي ...استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري  پشتيباني خريد 16/06/1393 05:52 ب.ظ25/06/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930616
مناقصه عمومي- تامين مصالح و اجرايي عمليات تكميل ابنيه و معماري انبار استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 16/06/1393 04:38 ب.ظ01/07/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
مزایدهمرحله 55
مزايده خودرواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي شركت سايپا  08/06/1393 02:02 ب.ظ13/06/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930605
مناقصه عمومي -تامين مصالح و اجراي عمليات ساخت 66 قفسه تجهيزات انباراستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 05/06/1393 05:55 ب.ظ23/06/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930522
مناقصه عمومي- حمل دفن و بي خطر سازي لجن هاي صنعتي شركت سايپااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودرو سازي سايپامديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد 23/05/1393 12:06 ب.ظ09/06/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930529
مناقصه عمومي اياب و ذهاب پرسنل شركت سايپا در مسيرهاي استان البرز(مرحله دوم)استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپا - مديريت خريد داخلياداره پيگيري و پشتيباني - آقاي عابدي - 4895356405/05/1393 06:11 ب.ظ09/06/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930425
مناقصه عمومي - اجراي عمليات خاكي و آسفالتكارياستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودرو سازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 25/04/1393 02:19 ب.ظ19/05/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایدهمرحله 54
برندگان مزايده خودرواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا21/03/1393 03:51 ب.ظ21/03/1393عموماعلام به برندگان
مزایدهمرحله 54
مزايده خودرواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي شركت سايپا05/03/1393 10:31 ق.ظ12/03/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930303
مناقصه عمومي - سرويس و نگهداري 25 دستگاه آسانسور و بالابر استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 03/03/1393 03:12 ب.ظ20/03/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930209
مناقصه عمومي اجراي عمليات سرويس و نگهداري، 25 دستگاه آسانسور......استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 09/02/1393 06:54 ب.ظ28/02/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان930127
مناقصه عمومي اجراي عمليات حفاري، لايروبي و پاكسازي كانال ها و......استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودرو سازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري وپشتيباني خريد27/01/1393 02:51 ب.ظ14/02/1393عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایدهمرحله53
اعلام برندگان مزايده خودرواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه23/11/1392 04:31 ب.ظ28/11/1392عمومعقد قرارداد انجام کار
Attachmentمناقصه پیمان921116
مناقصه عمومي انجام كليه عمليات سرويس، نگهداري و پشتيباني شبكه كامپيوتري استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پيگيري پشتيباني خريد16/11/1392 09:52 ق.ظ04/12/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
مزایدهمرحله 53
مزايده خودرواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا12/11/1392 04:51 ب.ظ17/11/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان921108
مناقصه عمومي اجراي عمليات تعميرات اساسي پوشش عايق اپوكسي استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 08/11/1392 05:52 ب.ظ27/11/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده13921002
اعلام برندگان مزايده اقلام راكد و مازاد شركت سايپا - زمستان 1392استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه01/11/1392 02:56 ب.ظ06/11/1392عموماعلام به برندگان
Attachmentمناقصه پیمان921101
مناقصه عمومي 0 اياب و ذهاب پرسنل سايپااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد01/11/1392 09:29 ق.ظ15/11/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان921025
مناقصه عمومي- سرويس و پشتيباني بانكهاي اطلاعاتي اوراكلاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد25/10/1392 04:55 ب.ظ09/11/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده921001
اطلاع رساني زمان برگزاري مزايده اقلام راكد و مازد شركت سايپااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني18/10/1392 01:46 ب.ظ25/10/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان921007
مناقصه عمومي - سرويس حمل ونقل (تاكسيراني)استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد 07/10/1392 09:28 ق.ظ17/10/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان920919
مناقصه عمومي-اجراي عمليات دمونتاژ خط x100 و نصب و راه اندازي .....استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودرو سازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 19/09/1392 07:41 ق.ظ01/10/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان920910
مناقصه عمومي - تامين مصالح و اجراي عمليات ساختماني ...............استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودرو سازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 10/09/1392 09:08 ق.ظ19/09/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان920905
مناقصه عمومي - اجراي عمليات تاسيسات مكانيكي و كانال سازي....استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 05/09/1392 07:44 ق.ظ17/09/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
مناقصه پیمان920826
مناقصه عمومي -اجراي عمليات سرويس و نگهداري و تعمير ليفتراك هااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 26/08/1392 03:50 ب.ظ25/08/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان920808
مناقصه عمومي - اجراي عمليات سرويس، نگهداري و تعمير تجهيزات تاسيساتي..استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 08/08/1392 02:07 ب.ظ26/08/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
مناقصه پیمان214059
اجراي عملیات حمل و انتقال خودروهای تجاري سواري به نمايندگيهاي سراسر ايراناستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپاحمل و نقل و خدمات بازرگاني سايپا04/08/1392 02:40 ب.ظ10/08/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایدهمرحله 52
برندگان مزايده خودرو استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودروسازي سايپا01/08/1392 10:30 ق.ظ06/08/1392عموماعلام به برندگان
Attachmentمناقصه پیمان920728
مناقصه عمومي- خريد شير خوراكي جهت پرسنل شركت سايپااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
شركت خودرو سازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 29/07/1392 10:38 ق.ظ12/08/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
مزایدهمرحله 52
مزايده خودرو-بازديد و ارائه قيمت استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و  توسعه منابع انساني گروه خودروسازي سايپا17/07/1392 11:42 ق.ظ23/07/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان920714
مناقصه عمومي اجراي عمليات ساختماني دستمزدي استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودرو سازي سايپامديريت خريد داخلي 14/07/1392 01:52 ب.ظ30/07/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده13920602
اعلام برندگان مزايده اقلام راكد و مازاد شركت سايپا - شهريور 1392استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني31/06/1392 03:39 ب.ظ07/07/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده920601
اعلام زمان برگزاري مزايده اقلام راكد و مازاداستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني24/06/1392 12:49 ب.ظ27/06/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان92617
مناقصه عمومي - سرويس نگهداري و پشتيباني تجهيزات سخت افزارياستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي 17/06/1392 11:21 ق.ظ07/07/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان92020
مناقصه عمومی سرویس و نگهداری 212 دستگاه دوربین مداربستهاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید30/04/1392 04:32 ب.ظ23/06/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایدهمرحله 51
برندگان مزايده خودرواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه29/04/1392 05:35 ب.ظ02/05/1392عمومعقد قرارداد انجام کار
Attachmentمناقصه پیمان92030
مناقصه عمومی -اياب و ذهاب پرسنل شركت سايپا در مسيرهاي استان البرز استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
شرکت خودرو سازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید11/04/1392 03:38 ب.ظ11/04/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده930302
اعلام برندگان مزايده اقلام راكد و مازاد شركت سايپا - بهار 1392استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا22/03/1392 04:32 ب.ظ28/03/1392عموماعلام به برندگان
Attachmentمناقصه پیمان1
اجراي كليه عمليات بارگيري، حمل، بي خطر سازي و دفن لجن هاي صنعتي استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني - آقاي عصري - 4895356420/03/1392 04:04 ب.ظ04/04/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده920301
مزايده اقلام راكد و مازاد شركت سايپا - بهار 1392استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا12/03/1392 03:29 ب.ظ21/03/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9209
مناقصه عمومی اياب و ذهاب پرسنل شركت سايپا در مسيرهاي استان البرز استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید04/03/1392 01:14 ب.ظ04/03/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9206
مناقصه عمومی اجرای عملیات بی خطر سازی حمل و تخلیه پسمانداستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید22/02/1392 03:13 ب.ظ22/02/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9205
مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاري، لايروبي و پاكسازي كانالها و ..........استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
شرکت خودرو سازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید11/02/1392 01:08 ب.ظ29/02/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
مناقصه پیمان9205
مناقصه عمومی اجرای عملیات حفاري، لايروبي و پاكسازي كانالها و ..........استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
شرکت خودرو سازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید11/02/1392 01:07 ب.ظ29/02/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان1
اجراي عمليات خاكبرداري و آسفالت كاري (با مصالح) استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد - آقاي قريشي - 4895356407/02/1392 09:43 ق.ظ22/02/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان1
اجراي عمليات لوله گذاري و انتقال فاضلاب به شبكه استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد - آقاي دكايتي - 4895356402/02/1392 12:56 ب.ظ17/02/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9201
مناقصه عمومی اجراي عمليات مربوط به شيشه بري، نجاري و تعميرات كانكس ....استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید20/01/1392 03:28 ب.ظ04/02/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان91024
مناقصه عمومی اجراي عمليات سرويس، ..... كانوايرهاي سالنهاي بدنه.... استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید23/12/1391 02:57 ب.ظ23/12/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان91023
مناقصه عمومی سرويس و نگهداري، تنظيم، بازديد فني، تعويض قطعات دستگاه هاي ماشين افزاراستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید16/12/1391 05:32 ب.ظ18/01/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان91022
مناقصه عمومی اجرای عملیات سرویس و نگهداری .....درب شیشه ای درب اتوماتاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید09/12/1391 10:01 ق.ظ18/12/1392عمومدریافت اطلاعات اسناد
مناقصه پیمان91021
مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث تراک تست در شرکت بن رواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید09/12/1391 08:17 ق.ظ20/12/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان91020
مناقصه عمومی احداث پل عابر پیادهاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید28/11/1391 03:11 ب.ظ28/11/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
مناقصه پیمان91019
مناقصه عمومیاجرای عملیات معماری و.......ساختمان انکس سالن تیبااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید23/11/1391 02:25 ب.ظ23/11/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان91018
مناقصه عمومی سرویس و نگهداری دستگاه های ماشین افزاراستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی - اداره پیگیری و پشتیبانی خرید - 48953564تلفن23/11/1391 02:20 ب.ظ23/11/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده911105
اعلام برندگان مزايده اقلام راكد و مازاد - زمستات 1391 - سري دوماستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني16/11/1391 09:16 ق.ظ19/11/1391عمومتعیین برندگان
Attachmentمزایده911103
مزايده اقلام راكد و مازاد شركت سايپا – زمستان 1391 - سري دوماستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني11/11/1391 01:20 ب.ظ15/11/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
مناقصه پیمان91017
مناقصه عمومی-تامين مصالح و عمليات اجرايي معماري، تاسيسات مكانيكي ...استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی - اداره پیگیری و پشتیبانی خرید - 48953564تلفن07/11/1391 09:48 ق.ظ07/11/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده911102
اعلام برندگان مزايده اقلام راكد و مازاد شركت سايپا - زمستان 1391استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني04/11/1391 03:11 ب.ظ09/11/1391عمومعقد قرارداد انجام کار
Attachmentمناقصه پیمان91014
مناقصه عمومی- سرویس نگهداری و تعمیرات 155 درب اتوماتیک و آسانسوراستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودرو سازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید04/11/1391 02:11 ب.ظ04/11/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده9111
مزايده اقلام راكد و مازاد شركت سايپا – زمستان 1391استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني شركت سايپا27/10/1391 08:27 ق.ظ02/11/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان91012
مناقصه عمومی اجراي عمليات تاسيسات برقي و روشنايي استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید13/10/1391 07:46 ق.ظ13/10/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9116
مناقصه عمومی- اعلام و اطفاء حر یقاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید20/09/1391 08:42 ق.ظ20/09/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9115
مناقصه عمومی- پرس کارتن های ضایعاتیاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید20/09/1391 08:37 ق.ظ20/09/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9114
مناقصه عمومی- شبکه کامپیوتریاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید19/09/1391 05:06 ب.ظ19/09/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان1
مناقصه عمومي اياب و ذهاب پرسنل شركت سايپا استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني -آقاي عابدي - 4895262418/09/1391 10:11 ق.ظ30/08/1350عمومدریافت اطلاعات اسناد
مناقصه پیمان259386
حمل و نقل خودروهاي تجاري مستقر در پاركينگهاي اداره تحويل - چاپ مجدداستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپا اداره حمل و نقل و خدمات بازرگاني17/09/1391 11:43 ب.ظ24/09/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9113
مناقصه عمومی - ارزیابی خدمات پزشکی و داندانپزشکیاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید15/09/1391 09:22 ق.ظ03/10/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9112
مناقصه عمومی اجراي عمليات تاسيسات مكانيكي دستمزدياستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید06/09/1391 02:13 ب.ظ21/09/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9111
مناقصه عمومی- اصلاح و ايجاد چاه و تاسيسات ارت شركت سایپااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی - اداره پیگیری و پشتیبانی خرید - 48953564تلفن29/08/1391 04:59 ب.ظ29/08/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9110
مناقصه عمومی- ساخت ونصب و راه اندازی کریرهای شرکت بن رو استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید27/08/1391 02:01 ب.ظ27/08/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9109
مناقصه عمومی - پشتیبانی بانکهای اطلاعات اوراکلاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید22/08/1391 03:09 ب.ظ15/10/1389عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9108
مناقصه عمومی اجراي عمليات فني و مهندسي، نگهداري و تعميرات شبكه آبرساني استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی - اداره پیگیری و پشتیبانی خرید - 48953564تلفن14/08/1391 02:26 ب.ظ#VALUE!عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان227894
حمل وانتقال خودروهاي تجاري مستقر در پاركينگهاي ادارات تحويل شركتهاي سايپا ، زامياد ، پارس خودرو به شبكه نمايندگيهاي گروه خودروسازي سايپا ،واقع در نمايندگيهاي سراسر ايران استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپا اداره حمل ونقل وخدمات بازرگاني شركت سايپا  14/08/1391 08:55 ق.ظ19/07/1350عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9107
مناقصه عمومی -تامين مصالح و اجراي عمليات اپوكسي ..........استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی - اداره پیگیری و پشتیبانی خرید - 48953564تلفن08/08/1391 08:35 ق.ظ24/08/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9106
مناقصه عمومی- عملیات ساخت نصب وراه اندازی کریر............استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید01/08/1391 01:20 ب.ظ10/08/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
مناقصه پیمان9105
مناقصه عمومی -رويس و نگهداري و انجام تعميرات كلي و جزئي ليفتراك ها و...استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازی سایپامدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 01/08/1391 10:43 ق.ظ21/08/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان213556
حمل وانتقال خودروهاي تجاري مستقر در پاركينگهاي ادارات تحويل شركتهاي سايپا ، زامياد ، پارس خودرواستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپااداره حمل ونقل وخدمات بازرگاني 29/07/1391 09:00 ق.ظ05/08/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان207812
حمل وانتقال خودروهاي تجاري از محل شركت سايپا وپارس خودرو ، زامياد و سايت CNG به اداره تحويل و پاركينگهاي جانبي توسط كاميونهاي دبل دكاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپااداره حمل ونقل وخدمات بازرگاني شركت سايپا 26/07/1391 10:21 ق.ظ05/08/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9102
مناقصه عمومي-اجراي عمليات سرويس و نگهداري تجهيزات موتورخانه ها استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپاخريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد - 48953564 آقاي قريشي26/07/1391 09:59 ق.ظ09/08/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان2400
خريد شير خوراكي 200 سي سي تتراپك در طعم هاي مختلف استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپاشركت سايپا - مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد(آقاي عابدي-48953564)25/07/1391 10:52 ق.ظ20/08/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان1
مناقصه عمومي انجام عمليات چاپ كليه اقلام چاپي شركت سايپااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
شركت سايپامديريت خريد داخلي - اداره خريدهاي غيرتوليدي - آقاي كفايتي - 4895356818/07/1391 01:45 ب.ظ07/08/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9103
مناقصه عمومي اجراي عمليات ساختماني دستمزدي در شركت سايپا و توابع استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي17/07/1391 02:59 ب.ظ30/07/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9102
مناقصه عمومي تامين مصالح و اجراي عمليات ساختماني خط سايپا 151 بن رو استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي17/07/1391 02:52 ب.ظ30/07/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه پیمان9101
مناقصه عمومي-اجراي عمليات كانال سازي دستمزدي شركت سايپااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 12/07/1391 01:21 ب.ظ29/07/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
مناقصه پیمان9101
مناقصه عمومي-اجراي عمليات كانال سازي دستمزدي شركت سايپااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
خودروسازي سايپامديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 12/07/1391 01:21 ب.ظ29/07/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
مزایده910703
مزايده Server هاي مازاد شركت سايپا – مهرماه 1391استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني10/07/1391 05:38 ب.ظ26/07/1391عمومدریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمزایده13910702
اعلام برندگان مزايده اقلام راكد و مازاد شركت سايپا - پاييز 1391استفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپامعاونت اداري و توسعه منابع انساني01/07/1391 05:29 ب.ظ08/07/1391عمومتعیین برندگان
1 - 100 بعدي