پرش به محتواي اصلي

آگهی ها

برو به جستجو
پورتال گروه خودروسازی سایپا
شرکت های گروه
نمایندگی ها
آموزش
سایر ذینفعان
محصولات
فروش
اخبار
لينكهاي مهم
ارتباط با ما
جستجو
  

 مناقصه های کالا و تجهیزات (عمومی)

ترتيب براساس ضميمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
Attachmentمناقصه کالا و تجهیزات18
مناقصه عمومي خريد 30.000 جفت دستكش نيتريل رابراستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپا - مديريت خريد داخلياداره خريدهاي غيرتوليدي - آقاي عليزاده - 4895225415/04/1393 11:29 ق.ظ31/04/1393دریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه کالا و تجهیزات17
مناقصه عمومي خريد 112.000 جفت دستكش كف چرماستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپا - مديريت خريد داخلياداره خريدهاي غيرتوليدي - آقاي عليزاده - 4895225415/04/1393 11:14 ق.ظ31/04/1393دریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه کالا و تجهیزات16
مناقصه عمومي خريد 550.000 جفت دستكش بافتنياستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
شركت سايپا - مديريت خريد داخلياداره خريدهاي غيرتوليدي - آقاي عليزاده - 4895225415/04/1393 11:11 ق.ظ31/04/1393دریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه کالا و تجهیزات15
مناقصه عمومي خريد 50.000 جفت دستكش پارچه اي مچ داراستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپا - مديريت خريد داخلياداره خريدهاي غيرتوليدي - آقاي عليزاده - 4895225415/04/1393 11:06 ق.ظ31/04/1393دریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه کالا و تجهیزات14
مناقصه عمومي خريد 250دستگاه كامپيوتر و مانيتور به همراه متعلقاتاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپا - مديريت خريد داخلياداره خريدهاي غيرتوليدي - دارائي ثابت - آقايان قورچيان و تقي وند-4895225414/04/1393 02:37 ب.ظ29/04/1393دریافت اطلاعات اسناد
Attachmentمناقصه کالا و تجهیزات13
مناقصه عمومي خريد الكتروفن و هيتر پكيج كورهاستفاده از SHIFT+ENTER براي بازكردن اين منو (پنجره جديد).
سايپا - مديريت خريد داخلياداره خريدهاي غيرتوليدي- گروه دارئي ثابت - آقاي استهري و تقي وند - 4895225401/04/1393 10:24 ق.ظ17/04/1393دریافت اطلاعات اسناد