پرش به محتواي اصلي

پورتال گروه خودروسازی سایپا

برو به جستجو
پورتال گروه خودروسازی سایپا
شرکت های گروه
نمایندگی ها
آموزش
سایر ذینفعان
محصولات
فروش
اخبار
لينكهاي مهم
ارتباط با ما
جستجو
  

سايپا
تهران، کدپستي 14584، کيلومتر 15 جاده مخصوص کرج، صندوق پستي 554-13445
تلفن: 44196550 الي 5
نمابر: 44194935 - 4419493
4


دفتر فروش سايپا
تهران، کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج جنب شرکت پارس
تلفن: 50-44906841


سایپا یدک

آدرس: تهران – کيلومتر 17 جاده مخصوص کرج – نبش دارو پخش – شرکت بازگاني سايپا يدک
تلفن:61610
دورنويس
: 61611901  
صندوق پستي:  836-37515
صداي مشتري: ويژه تهران : 1817سراسر كشور : 09677 و شماره SMS  1000202